T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bitlis Müftülüğü

18.07.2018

Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım Sınav İlanı

T.C.

BİTLİS VALİLİGİ

İl Müftülüğü

 Sayı : 63253334-900.03- 1304                                                     18/07/2018

Konu: Geçici Öğretici Sınav İlanı.

 

D U Y U R U

 

İl Ve İlçe Müftülüklerimize bağlı Kur’an Kurslarında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Diyanet İşleri Başkanlığının uygun görmesi halinde 2019 Yaz Kur’an Kurslarında da ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere,  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık kadrolarına Atama ve bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9,15 ve 18 Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2016 KPSS (DHBT) Puanı esas alınarak İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasında başarı sırasına göre “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

                                                                                                           

A-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48. Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3-İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4-  Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5- 2016 KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak.

6-Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

B-BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

 

  1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

1-Dilekçe.(Hangi İlçede görev yapacağını beyan etmelidir.)

2-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3-En son öğrenim durumunu gösterir mezuniyet (aslı veya fotokopisi),

4-2016 KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5-Varsa hafızlık belgesi,

6-Bilgisayar ortamında doldurularak imzalanmış Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu,

7-Varsa 04-06- yaş grubu öğreticiler için 296 saatlik sertifika fotokopisi.

 

  1.  Başvuru işlemleri:

 

Başvuru yapmak isteyenler 18/07/2018 - 01/08/2018 (17:00) Çarşamba günü mesai bitimine kadar yukarıda istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne bizzat dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Söz konusu belgeler müftülükçe kontrol edildikten sonra iade edilecektir.

 

  1.  Sınav İşlemleri:

 

1-Belgeleri eksik olanlar ile faks veya mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaat kabul edilmeyecektir.

2-Belirtilen tarihte mülakata katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

3-Adaylar sınava gelirken kimlik belgesini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

4-Mülakatta başarılı sayılmak için 100 üzerinde 70 puan alınması şart olup söz konusu puan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.

5-Başarılı listesi mülakat ortalama puanına göre yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS(DHBT) puanı yüksek olan, hafız olan, eğitim düzeyi yüksek olan, doğum tarihi önce olan şeklinde sıralanacaktır.

6-Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

7-Sınav sonuçları www.bitlis.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8-Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz Web sayfasında yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

 

d)  Görevlendirme İşlemleri:

1-Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle ihtiyaca göre başarı sırası esas alınarak yapılacaktır.

 

C) SINAV KONULARI:

 

1-Kur’an-ı Kerim

2-Dini Bilgiler(itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)

3-Hitabet

4-04-06 Yaş grubu özel alan bilgisi (İlgili kursta görev yapacak olanlar için)

 

D) SINAV YERİ VE TARİHİ:

 

 İl Müftülüğü BİTLİS

 06 Ağustos 2018 Pazartesi

 Saat: 09:00

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ DUYULAN ÖĞRETİCİ SAYISI

 

S.No

İLÇE

ERKEK

BAYAN

1

BİTLİS MERKEZ

3

12

2

ADİLCEVAZ

1

16

3

AHLAT

-

9

4

GÜROYMAK

10

11

5

HİZAN

4

3

6

MUTKİ

15

10

7

TATVAN

5

26

 

TOPLAM

38

87

 

NOT: Yukarıda belirtilen sayı dışında ihtiyaç olması halinde sıralamaya riayet edilerek

            görevlendirme yapılacaktır.

 

 

 

 

                                                                                                                         

İ M Z A

Mehmet Feysal GEYLANİ  

İl Müftüsü