T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bitlis Müftülüğü

28.12.2020

Mutki İlçe Müftüsü Staj Eğitimine Başladı

Başkanlığımız, yeni atanan İlçe Müftülerine yönelik atandıkları illerde staja tabi tutulmaları için bir eğitim programı düzenledi, düzenlenen program çerçevesinde Mutki İlçe Müftüsü olarak yeni atanan İlçe Müftüsü İbrahim SANCAR üç aylık staj eğitimine İl Müftümüz Mehmet Feysal GEYLANİ Hocamızın refakatinde başladı.  

Düzenlenen eğitim programı çerçevesinde, Müftülük vazifesinin; kurumsal sorumluluk anlayışı ve bilinci içerisinde verimli bir şekilde yürütülebilmesini, bu konuda tecrübe kazanılması ile temsil kabiliyetinin artırılmasını sağlamak amacıyla yeni atanan İlçe Müftülerinin, üç ay süreyle atandıkları illerde İl Müftülerinin refakatlerinde staja tabi tutulmalarını Başkanlığımız uygun görmüştür.

İlimiz Mutki İlçe Müftülüğüne yeni ataması yapılan Mutki İlçe Müftüsü İbrahim SANCAR, İl Müftümüz Mehmet Feysal GEYLANİ hocamızın refakatinde üç ay sürecek olan staj eğitimine başlamıştır.

Staj eğitimi sürecinde, Başkanlığımız tüm hizmet birimlerinin iş ve işlemlerinin hangi usul ve esaslar doğrultusunda yürütüldüğünü uygulamalı olarak İl Müftümüz Mehmet Feysal GEYLANİ hocamız yeni atanan Mutki İlçe Müftüsü İbrahim SANCAR'a aktaracaktır.